Komite Madrasah

Drs. K. Waheb

NIP : P000001
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kepala Madrasa

Nyai Hj. Ulfatul Hasna’, S.Ag

NIP : P000002
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Waka. Humas

Annas S.Pd.I

NIP : P000003
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 03 februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Waka. Ur. Kurikulum

Ismail S.Pd.I

NIP : P000004
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 01 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Waka. Ur. Sarana Prasarana

M. Ma’mun S.Pd.

NIP : P000005
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Waka. Ur. Kesiswaan

Raziqah, S.Pd.I

NIP : P000006
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
BK kelas IX

Arifah, S.Psi

NIP : P000007
Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 10 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anggota BK Kelas VIII

Nafhah, S.Pd.I

NIP : P000008
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 27 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anggota BK Kelas VII

Nyai. Isyti Rozana, S.Psi

NIP : P000009
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 April 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kepala Perpustakaan

Ernawati

NIP : P000010
Tempat, Tanggal Lahir : , 10 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Lengkong Bragung

Alfiyatus Zahroh

NIP : P000011
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 05 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Koord. Keamanan dan Kebun

Ainul Fikri, S.Ud.

NIP : P000012
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Ayo gabung!!!

Penerimaan Peserta Didik Baru

Kontak Kami Whatsapp