Guru Ilmu Nahwu IX

Drs. K. Waheb

NIP : 10000001
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 04 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru Bahasa Inggris

Nyai Hj. Ulfatul Hasna’, S.Ag

NIP : 10000002
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Februari 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Guru Bahasa Indonesia IX

Annas, S.Pd.I

NIP : 10000003
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 03 februari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru IPS IX

Ismail, S.Pd.I

NIP : 10000004
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 01 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru Matematika IX

M. Ma'mun, S.Pd

NIP : 10000005
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru SKI VIII

Raziqah, S.Pd.I

NIP : 10000006
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Desember 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Guru SKI IX

Arifah, S.Psi

NIP : 10000007
Tempat, Tanggal Lahir : Palangkaraya, 10 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Guru Aqidah kelas VII

Nafhah, S.Pd.I

NIP : 10000008
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Guru Ilmu Sharraf

Nyai. Isyti Rozana, S.Psi

NIP : 10000009
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 28 April 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Guru TIK

Syaiful Anwari, S.Pd.I

NIP : 10000010
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru PKn & IPS

A. Muhli Junaidi S.Pd

NIP : 10000011
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 13 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Guru Mapel Ilmu Nahwu Kelas VII

Ummal Fadlah, S.Th.I

NIP : 10000012
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, `11 November 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Ayo gabung!!!

Penerimaan Peserta Didik Baru

Kontak Kami Whatsapp